weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj vytváří v Žizníkově nové pískoviště pro pouštní žábu. Pomáhá i Evropa

Těžké stroje a ohrožení živočichové. Na první pohled zcela protichůdné, ale v případě žizníkovské pískovny a ropuchy krátkonohé velmi dobře fungující spojení. Liberecký kraj, který k ochraně populace velmi vzácného obojživelníka vyhlásil v roce 2018 přírodní památku Pískovna Žizníkov, hodlá na jejím území i po blížícím se ukončení těžby nadále vytvářet pro ropuchu ty nejlepší podmínky. A to – zdánlivě paradoxně – za pomoci offroadových vozidel.

„Tato kriticky ohrožená žába dává přednost oblastem bez vegetace nebo jen se spoře zarostlou půdou v dosud fungujících i bývalých pískovnách. Přes den se zahrabává hluboko do písku a v noci pobíhá mezi odstavenými buldozery a bagry. Jiné žáby vyhledávají k množení mokřady, jí ke zdárnému vývoji pulců stačí kaluže vzniklé v kolejích vyjetých pneumatikami těžařské techniky,“ objasnil Radomír Studený, odborný pracovník odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje.

V Žizníkově těžba pomalu končí a místo se postupně zaváží. Po ukončení rekultivace by již pískovna nebyla pro ropuchu vhodným místem k životu. Proto Liberecký kraj připravil projekt s názvem Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově. A uspěl s žádostí o dotaci v Operačním programu Životní prostředí.

„Celkové náklady projektu jsou 1.453.047 korun, přičemž z operačního programu očekáváme dotaci ve výši 1.217.185 korun,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Tytéž bagry, mezi nimiž ropucha po nocích skáče, nyní na ploše sousedící se zanikající pískovnou vytvořily písečné přesypy a mělké tůně těsněné jílem. Na území o rozloze tři a půl hektaru tak vznikla nová vhodná místa pro udržení populace této žáby.

„Nyní jsme v napjatém očekávání, jak ropuchy na nově připravenou plochu zareagují,“ dodal radní Ulvr. „Jsem upřímně rád, že se tento neobvyklý projekt povedlo úspěšně uskutečnit i v této turbulentní době. Na přírodu by se pro jiná společenská témata nemělo zapomínat. V následujících letech provedeme monitoring toho, zda a jak je rozmnožování ropuch úspěšné.“

Milovníci přírody si mohou terénní úpravy prohlédnout, protože plocha, kde se prováděly, je volně přístupnou částí přírodní památky. „Návštěvníky čeká kromě obojživelníků i obří hmyzí hotel, který je součástí jednoho z informačních panelů,“ upozornil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Je však nutné upozornit na to, že ostatní části pískovny jsou dobývacím prostorem, kam je vstup zakázán.

V následujících letech bude Krajský úřad Libereckého kraje plochy udržovat prostřednictvím těžké techniky. „Tímto způsobem odstraníme bující vegetaci, obnovíme vhodné podmínky v jílových tůních a vytvoříme nové prohlubně, které se zaplní vodou. Zvažujeme také zapojení off-roadových jezdců,“ poznamenal Radomír Studený.

Ti zde budou moci po domluvě s pracovníky ochrany přírody krajského úřadu vyzkoušet své stroje. Bude ale nutné načasovat jízdy mimo období rozmnožování ropuch a hlídat jejich intenzitu. Několik tůní je totiž s ohledem na očekávané suché roky zespoda podložených fólií. „Ta by divoké přejezdy nemusela vydržet, stejně jako zde se vyskytující pulci,“dodal radní Židek.

Tagy