weby pro nejsevernější čechy

Kde nalézt v dnešní době klid? Mezi stromy a keři v arboretu

Není snadné si v současném přetechnizovaném světě, který se otáčí ve velice rychlém tempu, zachovat duševní klid a tolik potřebný nadhled. Napomoci k tomu může pobyt v přírodě, klidu a tichu, mezi úhlednou kompozicí keřů a stromů. V Libereckém kraji lze zavítat hned do několika arboret – speciálních zahrad zaměřených na pěstování dřevin.

„A že je v nich na co se dívat! Jen člověk s sebou musí mít atlas dřevin. Nebývají to typické turistické cíle, ale pro milovníky přírody a zahrad se jedná o skutečný ráj. A teď na podzim se vám za návštěvu stromy odmění hrou široké palety barev,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Arboretum Bukovina

Na Hruboskalské plošině, při Zlaté stezce Českého ráje, se nalézáArboretum Bukovina. Založil jej někdejší majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu se svým správcem Leopoldem Angrem již kolem roku 1860. Jeho základem je 35 druhů stromů především ze Severní Ameriky. Jde o jednu z nejstarších sbírek dřevin a jedna z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. V arboretu se nachází historický altán z druhé poloviny devatenáctého století, postavený ve švýcarském stylu, ve kterém se nalézá expozice a sezónní informační středisko Správy CHKO. Součástí areálu je také vyhlídka Kamenný stůl.

Arboretum Bulovka

Holandští manželé zakoupili na přelomu milénia dům se zahradou v Bulovce na Frýdlantsku. V roce 2002 se rozhodli přeměnit a přetvořit divokou zahradu o rozloze 4,5 hektaru na arboretum. Pro hranice pozemku vybrali stromy, které by přirozeně splynuly s okolní přírodou, stranou areálu vysázeli specifický druh borovice a unikátní kolekce jehličnanů. Vybudovali a osázeli růžovou zahradu v typickém holandském stylu, ohraničenou červeným a zeleným bukovým živým plotem, přičemž celou část růžové zahrady rozdělili podle barevných odstínů růží a různých druhů bylin. Arboretum je otevřeno denně a je volně přístupno od úsvitu do západu slunce.

Malé arboretum na Černé Studnici

Podniku Lesy ČR se během posledních let podařilo obnovit malé arboretum z roku 1925 u rozhledny Černá Studnice, které zcela zpustlo po druhé světové válce. Lesníci pracovali na obnově takzvané Květeny vlasti od roku 2001. V té době začali v prostoru arboreta sázet dřeviny, které odtamtud během let zmizely.

Tagy