weby pro nejsevernější čechy

Výstava fotografií Vladimíra Štěpánského v galerii Chodba

Ve středu 2. března byla ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě zahájena výstava fotografií Vladimíra Štěpánského 8 × 10 inch aneb Kontaktní otisky z negativů.
Černobílé fotografie zhotovené velkoformátovým fotoaparátem a zpracované klasickou fotografickou technikou zachycují různé podoby krajiny. Autorovi, dlouholetému fotografovi českolipského muzea, se nejvíce líbí po dešti při vyjasněné obloze, kdy nabízí krásné výhledy, a v mlžném oparu při prosvítajícím slunci.
Melancholie, která tuto náladu vystihuje, se výstavou táhne jako nit. Výstavu v galerii Chodba bude možno zhlédnout do 29. května letošního roku.
O autorovi
Vladimíra Štěpánského, který v loňském roce oslavil 70. narozeniny, přivedl k fotografování jeho otec, amatérský fotograf. Intenzivně se touto zálibou začal zabývat v učňovských letech. Snažil se co nejvíce dozvědět od starších fotografů a vyčíst z odborných publikací. Sledoval vývoj v tomto oboru a vše zkoušel v praxi. Po letech se jeho amatérské fotografování změnilo v profesionální. Jeho fotografie se objevují v regionálních odborných publikacích, je spoluautorem knih Čarovné bylinky, Mimoň v zrcadle staletí a Liberecký kraj. K jeho životnímu jubileu vyšla reprezentativní fotografická publikace s kulturně-historickými texty Ladislava Smejkala Krajem svaté Zdislavy.
Vladimír Štěpánský se zajímá o architekturu a historii regionu, má rád přírodu, proto se na jeho fotografiích objevují hrady, zámky, tvrze a zříceniny. Nejraději fotografuje na podzim, v zimě a brzy na jaře. Nejlépe po ránu, kdy se příroda probouzí a je ponořená do mlhy, jejíž atmosféru dokáže mistrně vystihnout. V terénu ho můžeme vidět i před stmíváním, i tehdy se mu daří vystihnout krajinu zklidněnou a připravenou ke spánku. S fotoaparátem v přírodě je mu nejlépe, souvisí to s jeho samotářskou povahou. Autor rád pracuje s velkoformátovými fotoaparáty. Zhotovit snímek tímto přístrojem není vůbec jednoduché. Náhodní pozorovatelé, kteří se u něj občas zastaví, sledují tento proces se zájmem a oceňují tu trpělivost a mravenčí práci.
A po chvíli pozorování poznají, jakou radost tento způsob fotografování Vladimíru Štěpánskému přináší.

Galerie Chodba
Vladimír Štěpánský – 8 × 10 inch aneb Kontaktní otisky z negativů
3. 3. – 29. 5.

Tagy