weby pro nejsevernější čechy

Výstava obrazů Lucrezie Škaloudové Puchmajerové v galerii Jídelna

Ve středu 2. března v 17 hodin byla ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě zahájena výstava obrazů českolipské rodačky a vnučky akademického malíře Rudolfa Novotného Lucrezie Škaloudové Puchmajerové. Výstavu s názvem Země ze mě bude možno navštívit v galerii Jídelna až do 12. června letošního roku.
Lucrezia Škaloudová Puchmajerová se věnuje grafické tvorbě, především monotypii, která jí umožňuje malířskou volnost kombinovat s grafickým tiskem. Inspiraci hledá v přírodě, v jejích liniích i tvarech a strukturách různých materiálů.
Motivy nejsou samostatnými obrazy, většinou jsou kompozičně a barevně proměňovány do větších celků. Autorčino dílo vždy vychází z reálné krajiny přetvořené do vlastního výtvarného jazyka, jehož prostředky jsou abstrahování, soustředění se na barevnou stránku a hru se světlem a tmou.
Výstava Země ze mě prezentuje autorčinu tvorbu posledních sedmi let.
O autorce
Lucrezia Škaloudová Puchmajerová se narodila v roce 1970 v České Lípě. Po studiu malby na sklo v Železném Brodě pokračovala v Praze na UMPRUM v ateliéru malby prof. Pavla Nešlehy a roku 2015 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Od roku 1995 nepřetržitě sbírá zkušenosti v pedagogické činnosti, a to na základních a středních školách i škole vysoké.
Stejně jako v pedagogické činnosti je výtvarnice aktivní i v činnosti umělecké.
Experimentuje s copy sazemi a barevnými pigmenty z tiskáren, vytváří grafické úpravy a ilustrace sborníků, publikací FP TUL. Vystavuje po celé České republice i v sousedním Německu a Polsku.
Galerie Jídelna
Lucrezia Škaloudová Puchmajerová – Země ze mě
3. 3. – 12. 6.

Tagy