weby pro nejsevernější čechy

Soutěž Vesnice roku se vrací. Hlásit se lze do 28. dubna

Tradice pokračuje. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 27. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky lze podávat do 28. dubna. Krajské slavnostní předávání ocenění v Libereckém kraji je v plánu 10. srpna ve vítězné obci, celostátní vyhlášení bude následovat 16. září v Luhačovicích.

Po dvouleté přestávce zaviněné covidovou pandemií, se vloni stala nositelkou ocenění obec Poniklá.Soutěž je mezi obcemi v Libereckém kraji velmi oblíbená a hlásí se jich pravidelně i přes dvouletou nucenou přestávku přibližně shodný počet.  V minulých letech se v kraji staly nositelkami titulu obce Prysk, Kruh, Tatobity nebo Svojkov,“uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Přihlášky lze zasílat poštou na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, popřípadě datovou schránkou 26iaavas předmětem zprávy Vesnice roku 2023. Uzávěrka je 28. dubna v 16 hodin; poštovní razítko neplatí.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, tedy i města a městyse vesnického charakteru s maximálně sedmi a půl tisícem obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu,“ zdůraznil radní Ulvr.

Podmínky a přihlášku zájemci naleznou na webových stránkách http://www.vesniceroku.cz/.Veškeré dotazy zodpoví tajemnice soutěže Alena Vavříková. Telefonický kontakt na ni je 234 154 616 nebo 731 511 324. Letos nově nebudou obce muset zpracovávat jejich obsáhlou charakteristiku. Nahradí ji on-line dotazník.

Tagy