weby pro nejsevernější čechy

Do liberecké botanické zahrady za první půlrok pod novým vedením zavítalo přes 32 tisíc návštěvníků

Záměr a přání nového vedení přiblížit Botanickou zahradu Liberec více veřejnosti přinesl viditelné výsledky již v prvním pololetí letošního roku. Návštěvnost za prvních 6 měsíců roku 2023 je oproti předchozímu období vyšší o 4.798 návštěvníků (+ 17,3 %).
Povedlo se oslovit více návštěvníků v zimních a jarních měsících. Nárůst je možné přisoudit propagaci zahrady na sociálních sítích (Facebook, Instagram), kde botanická zahrada začala prezentovat svoji práci od ledna 2023. Významně přispěla i spolupráce s médii typu rozhlas, denní tisk a regionální televize. Botanickou zahradu vede od 1. ledna letošního roku Václav Lenk.
„Povedlo se vytvořit novou akvarijní expozici sladkovodních cichlid představující pestrost života velkých afrických jezer, konkrétně jezera Malawi. Dále byla vytvořena nová expozice sukulentních rostlin v 1. patře pavilonu A. Ta je rozdělena na 3 části a představuje tak sukulenty Afriky, kaudexní sukulenty a sukulenty Ameriky. Po celý měsíc květen bylo možné
zhlédnout putovní výstavu na téma Stromy ve městě. Tato výstava vznikla pod záštitou Unie botanických zahrad ČR, jejímž členem se Botanická zahrada Liberec – LK stala v lednu 2023,“ uvedl Václav Lenk, ředitel liberecké botanické zahrady.
V rámci spolupráce se školami absolvovaly v botanické zahradě odborné praxe 3 studenti střední a 1 student vysoké školy. Díky navázání kontaktů s vysokými školami se mohly uskutečnit celkem 4 exkurze. V lednu to byla například exkurze pro studenty přírodovědné fakulty pražské Karlovy univerzity a v červnu pak zahradu navštívily 3 skupiny studentů z Technické univerzity v Liberci. Pro žáky základních škol se povedlo přichystat během května a června celkem 4 komentované prohlídky. Zajímavá byla i komentovaná prohlídka, kterou se povedlo připravit ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci v rámci výuky češtiny pro občany Ukrajiny. Tuto prohlídku se povedlo zpestřit ochutnávkou banánů, které dozrály ve sklenících právě botanické zahrady.
Vedle akcí pro studenty se uskutečnilo 5 komentovaných prohlídek pro veřejnost. První byla na téma Australská flóra, u příležitosti kvetení žlutokapu, a dále se konaly 4 prohlídky na téma Lekníny a evoluce květů. Následně se odehrála 1 komentovaná prohlídka pro seniory a fotografický workshop pro seniory pořádaný ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec. Těmito aktivitami však botanická zahrada nekončí. „V září se chystáme uspořádat výstavu kaktusů ve spolupráci s Klubem kaktusářů v Liberci. Dvě výstavy jsou již naplánovány na začátek příštího roku a o dalších jednáme s příslušnými partnery a vystavovateli,“ dodal Lenk.
Zahrada se rozvíjí nejen navenek, ale i uvnitř. Prvním zásadním pokrokem bylo již zmíněné začlenění zahrady do Unie Botanických zahrad České republiky. To zpřístupní výměny rostlinného materiálu, vědeckého know-how a také autorských materiálů pro veřejnost. Nyní se mohou pracovníci botanické zahrady plnohodnotně zapojit do celostátních pracovních skupin, a to například na ochranu genofondu kriticky ohrožených druhů. Nové vedení zahrady se snaží své zahradníky rozvíjet. Dle možností a zájmu jsou podporováni v návštěvách přednášek, seminářů, výstav a navazují kontakty s kolegy v ostatních zahradách a předními soukromými sběrateli. Jedině tak budou plnohodnotnými kurátory svých sbírek s kvalitními znalostmi odpovídajícími aktuálními odbornému poznání daných skupin. Díky upevněným a nově navázaným kontaktům se již podařilo rozšířit sbírky masožravých rostlin, kaktusů, sukulentů, leknínů, ale i bonsají. Poté, co nové přírůstky projdou karanténou a budou řádně zapěstovány, bude se s nimi moci potěšit i veřejnost.

Od 19. června 2023 začal prodej elektronických vstupenek. Nově je možné zakoupit roční přenosné i nepřenosné permanentky. Botanická zahrada také nabízí společnou vstupenku, která poskytuje výhody při návštěvě více krajských organizací.

 

Tagy