weby pro nejsevernější čechy

Andělské hlasy na vlastní uši (a oči)

V neděli 17. září 2017 zavítal do výběžku (jako každoročně) mezinárodní hudební festival Lípa Musica a nabídl v bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově vystoupení Kühnova dětského sboru s názvem Andělské hlasy.

V úvodním slově připomněla manažerka festivalu Lucie Johanovská paní Helenu Menšíkovou, která se před 15 lety zasloužila o to, že Filipov se stal první vlaštovkou mimo Českou Lípu, kam festival expandoval.

Jan Kalfus (kterého tu známe dokonce opakovaně) rozezvučel varhany a za jejich zvuku nastoupil sbor před oltář. Nejprve několik skladeb a capella, pak za zvuku varhan odchod na kůr, kde zaznělo několik dalších kousků s doprovodem zdejšího nástroje. A poslední část opět dole v lodi před oltářem. Ano, čekal jsem, že to bude dobré. A bylo! A zjevně nejsem sám, komu se to líbilo ->

Pobízet posluchače, ať si nenechají ujít další koncerty festivalu, je bohužel v tuto chvíli tak trochu problém – řada koncertů je v tuhle chvíli už beznadějně vyprodaná…

Oficiální foto festivalu na FB zde ->, na webu zde ->

Něco profi:

Tagy