weby pro nejsevernější čechy

Přední české sochařky vystavují v Liberci

14 sochařek, 14 životních osudů, 14 osobitých uměleckých přístupů.
V liberecké galerii byla zahájena prestižní výstava děl současných českých sochařek pod názvem Krása
a půvab. Jejím cílem je ukázat, že tradiční sochařství, založené na objemu, plasticitě a vertikalitě, má
stále schopnost přimět diváka k zastavení a prožitku. Rozmanitá díla 14 předních sochařek budou
v galerii – a také kolem ní – k vidění až do 9. června.

Výstava vedle sebe staví autorky, které by se pravděpodobně za normálních okolností nesetkaly. Vedle
známých sochařek střední generace, které kontinuálně pracují již delší čas, jako třeba Broňa Bakule
Malá, Anna Hulačová nebo Monika Immrová, se na výstavě objeví i zástupkyně generace mladší, např.
Kateřina Komm či Miriam Kaminská. „Hlavním kritériem při výběru byla především kvalita. Nechtěli jsme
prezentovat jen jeden výtvarný názor, ale naopak ukázat, jak bohaté výrazové prostředky současné
české sochařství má,“ vysvětluje kurátorka Markéta Kroupová. Název výstavy Krása a půvab podle ní
neznamená, že by sochy prvoplánově naplňovaly tyto pojmy, ale nevtíravě upozorňuje, že vystavujícími
jsou samé ženy.

Před depozitářem vyrostl les
V galerii se představí na 60 sochařských děl od přísné abstrakce přes surreálně fantazijní vize,
ekologicko-landartové zaměření až po tradiční figuru. Některé ze soch jsou umístěny i venku kolem
galerie. Její vchod např. zdobí růžovo-fialový květ od Magdaleny Roztočilové, který se objevuje i na
pozvánkách. Roztočilová začínala jako malířka, což se projevuje i v její aktuální sochařské tvorbě, v níž
klade velký důraz na barevnost. Před depozitářem zase vyrostl „les“ od kladenské sochařky Dagmar
Šubrtové. Ta často pracuje s materiálem z dolů a hutí, do Liberce přivezla ekologicky laděnou instalaci
Rekultivace.
Většina vystavujících sochařek prošla ateliérem Jindřicha Zeithammla a vychází z abstraktního tvarosloví.
„Na výstavě jsou zastoupené také dvě velmi talentované absolventky ateliéru Jana Hendrycha, sestry
Melkusovy, které se věnují hlavně portrétům a autoportrétům,“ doplňuje kurátorka. „Markéta
Korečková a Paulina Skavova zase původně tvořily v ateliéru Karla Nepraše, který na AVU působil v 90.
letech, a stejně jako on pracují s figurou, nadsázkou a groteskou.“ Svoji nejnovější tvorbu pak v Liberci
představí Anna Hulačová, jedna z mála českých umělkyň, které se podařilo prorazit v zahraničí.

21. 3. 2019

Hold výstavě Socha a město 69
Výstava Krása a půvab je zároveň i poctou pěti sochařkám, které se v létě 1969 dostaly do kurátorského
výběru legendární liberecké výstavy Socha a město, od níž letos uplynulo právě 50 let. Tehdy se
v libereckých ulicích, na náměstích a parcích objevilo na 31 soch, jež měly oživit neutěšené průmyslové
centrum. Díky tomuto iniciačními projektu se pak sochy v Československu začaly prosazovat ve veřejném
prostoru. „Doufáme, že i současná výstava bude stát na počátku dalších sochařských projektů, které se
na sochařské umění podívají zase z jiných úhlů pohledu. Budeme rádi, když vyvolá diskusi nejen nad
samotnými díly, ale i nad zvolenou výstavní formou obecně,“ uzavírá Markéta Kroupová.
Spoluautorkou liberecké výstavy je Iva Mladičová, jedna z mála teoretiček současného umění
specializující se na sochařství. Současně s výstavou vychází i katalog v grafické úpravě Pavla Tichoně.

Vystavující sochařky:
Bronislava Bakule Malá – Anna Hulačová – Monika Immrová – Miriam Kaminská – Kateřina Komm –
Markéta Korečková – Eva Matušek-Vláčilíková – Lenka Melkusová – Markéta Melkusová – Petra Pešková
– Magdaléna Roztočilová – Paulina Skavova – Sáva Spirova – Dagmar Šubrtová
Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo
pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Galerie nabízí každý čtvrtek vstup zdarma.

Tagy