weby pro nejsevernější čechy

MHF Lípa Musica představuje program 18. ročníku festivalu

18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční v termínu od 17. září do 26. října 2019 s tradičním letním prologem, který proběhne 23. srpna a epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 6. a 7. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 22 akcí na 15 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v přilehlé části Saska.

Uměleckou garanci festivalu v letošním roce přebírá renomovaný houslista a koncertní mistr a partner České filharmonie Josef Špaček, který na tomto postu na následující dva roky střídá světoznámého hornistu Radka Baboráka.

Lípa Musica je festival, který se svým rozsahem, kreativitou a kvalitou umělců řadí mezi absolutní špičku. Když jsem byl osloven, abych se v letošním roce jako umělecký garant festivalu spolupodílel na tvorbě programu, byl jsem absolutně nadšen. Vždy bylo mým přáním vyzkoušet si takovouto roli a angažovat se ve výběru a oslovování umělců, kteří budou tvořit páteř celého festivalu. Za svůj umělecký život jsem měl příležitost potkat desítky fenomenálních muzikantů z celého světa a nyní mám to potěšení představit ty nejlepší z nich na festivalu Lípa Musica,“ uvádí Josef Špaček.

Již předchozí spolupráce s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem ukázala, proč je dobré mít uměleckého garanta. Cílem je oslovit takovou osobnost z uměleckého světa, která významně působí nejen v českém prostředí, ale má významné renomé i na světových pódiích. Proto byl výběr Josefa Špačka naprosto jasnou volbou. Josef má podle mého mínění vše, čím by chtěl být a čím by chtěl disponovat každý houslista. Jeho píle, umělecké zázemí rodiny, pokora a úcta k umění, jeho technická vybavenost a osobní šarm ho řadí mezi nejvýznamnější houslisty své generace vůbec. To vše ho předurčuje k tomu, aby byl významně vnímám i světovou kulturou, a proto je pro náš festival tolik cenné, že se Josef stává naším uměleckým garantem, a to hned na následující dva roky,“ dodává k výběru ředitel festivalu a předseda dramaturgické rady Martin Prokeš.

Dramaturgicky festival zůstává věrný své ideji prohloubení česko-německého kulturního dialogu a prezentaci vybraných interpretů z ČR i zahraničí. Nad rámec této ústřední linie festivalové dramaturgie se Lípa Musica v roce 2019 hlásí k ideálům „revoluce, svoboda, naděje a víra“ v kontextu letos připomínaného 30. výročí sametové revoluce a návratu ke svobodě a demokracii.

Toto téma mě, troufám si říct, provází již od prvního ročníku festivalu. Každým rokem si velmi intenzivně uvědomuji, jak je důležité, že můžeme žít ve svobodě a demokracii. Pro mnohé z nás se to stalo již samozřejmostí. Ano, je to již celkem dlouhá doba 30 let, zdá se již samozřejmé, že máme to, co máme, ale zdání klame. Spousty věcí bychom prostě za režimu nemohli. Jedna z věcí, která by zcela jistě nevznikla, by byl i náš festival. Proto s láskou a úctou vzpomínám na pana prezidenta Václava Havla, který se významně zasadil o naši svobodu a demokracii. Proto pozorný posluchač může nalézt mezi řádky díla opřená o hlubokou víru skladatelů, naději, která vychází ze samotných námětů, svobodu, která z nich pramení či revoluční náboj skladeb samotných či revolučně zahraných,“ doplňuje k tematickému výběru Martin Prokeš.

Mezi největší hvězdy letošního ročníku se zařadí již avizované fenomenální vokální sexteto The King’s Singers, respektovaní zahraniční instrumentalisté působící sólově i v Berlínské filharmonii a dalších prestižních tělesech, jako Noax Bendix-Balgley, Tobias Feldmann, Sergej Malov, Máté Szücs, Julian Steckel ad., bajanista Alexander Hrustevich, německý soubor Lautten Compagney v čele s renomovanou houslistkou Julií Schröder, nebo populární původem slovenský ansámbl Janoska. Z českých interpretů se návštěvníci 18. ročníku festivalu mohou těšit nejen na Josefa Špačka v různých komorních uskupení, ale také na pěvkyně Simonu Šaturovou, Markétu Cukrovou, violoncellistu Jiřího Bártu nebo klavíristu Miroslava Sekeru.

Zásadní jsou projekty, které vznikly díky působení Josefa Špačka. Ať již sólový projekt koncertních mistrů České a Berlínské filharmonie Josefa Špačka a Noaha Bedrixe Bangleye, či koncert hudební rodiny Špačků, který jsme nazvali podle stejnojmenné knihy spisovatelky Evy Špačkové „Špačci ve fraku“, chybět nebude ani zapojení Josefa do spolupráce se ZUŠ v České Lípě, kdy se bude věnovat dětem v mistrovských kurzech a následně s nimi vystoupí v projektu „Má to smysl“ na jednom pódiu. Vrcholem Josefovu zapojení bude poté koncert v německém Großschönau, kdy vystoupí Lípa Musica sextet, jež je složen z předních evropských hráčů, kteří přijali Špačkovo pozvání ke spolupráci. Hvězdou letošního ročníku bude zcela jistě britská vokální skupina The Kings Singers, která je držitelkou dvou cen Grammy,“ upřesňuje Martin Prokeš.

Ohniskem festivalového programu bude i v letošním roce hudba klasická, kterou doplní koncerty přesahující do žánru šansonu a taneční představení. Česko-německá spolupráce bude pokračovat pořádáním třech koncertů v Německu, s premiérovým představením v prostorách cisterciáckého kláštera v St. Marienthalu, a zařazením pěti projektů
s německými hosty. Na české straně festival nově zavítá v letošním roce do Ústí nad Labem a Hejnic, a po čase se festival vrací do Teplic a na zámek ve Šluknově.

Záštitu nad 18. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa a Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.

Partnerské portfolio festivalu čítá na 140 partnerů. Rozpočet festivalu letos překračuje hranici 7,4 mil. korun.

Letošní ročník se dostává se svým rozpočtem k částce 7,4 mil. Rozpočet je k dnešnímu dni naplněn z 90 %. Máme tedy před sebou ještě závěrečné schůzky s partnery, které snad povedou opět k naplněnému rozpočtu. I v letošním roce však festival podpoří na 140 partnerů, dovolil bych si tedy poděkovat, alespoň těm nejvýznamnějším, co do výše podpory. Patří mezi ně zejména Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Město Česká Lípa, Nový Bor, Česko-německý fond budoucnosti. Poděkování směřuji také našim hlavním partnerům, kterými jsou společnosti Severočeská vodárenská společnost SVS, Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost. Mezi nejvýznamnější dárce patří společnost ČEPS, Nadační fond Bohemian Heritage Fund, rodina Tichých a Biskupství litoměřické. Exkluzivními partnery Koncertu pro Liberecký kraj zůstávají společnosti Kooperativa a Kasro. Všechny naše partnery ovšem naleznete na stránkách www.lipamusica.cz,“ doplňuje Martin Prokeš.

Předprodej vstupenek bude zahájen 6. května 2019. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání ve festivalové kanceláři, na webových stránkách festivalu, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. Novinkou pro letošní rok je zavedení českolipského abonmá, které zahrnuje všechny koncerty konané v centru festivalu, a které je díky této nabídce možné navštívit výhodněji. Další novinkou v zájmu co nejvíce zkvalitnit servis poskytovaný návštěvníkům festivalu je zavedení autobusové dopravy do všech lokalit mimo Českou Lípu, nebo moderované rozhovory s umělci před koncerty.

S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy