weby pro nejsevernější čechy

Areál Brandl se bude bourat. K zemi půjde i komín

Jablonecká energetická (JE) připravuje kompletní vyklizení teplárenského areálu na Brandlu v Jablonci nad Nisou. Bourat se letos mají všechny budovy včetně symbolického komínu. Veškeré náklady na demolici uhradí Jablonecká energetická, včetně ekologické likvidace odpadů by neměly překročit 1,5 milionu korun.
Městská teplárenská společnost během posledních šesti let zmodernizovala systémy i technologie, zefektivnila procesy a zeštíhlela také co do počtu zaměstnanců.

„Jablonecká energetická funguje na nových technologiích, teplo dodáváme z blokových kotelen a tak velký areál, navíc vybudovaný pro vytápění párou, nepotřebujeme. Udržovat ho v provozu by stálo nemalé peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ vysvětluje ředitel společnosti Boris Pospíšil.
Bourat se bude i komín
K zemi půjde také komín, který patří k nejvyšším v kraji. I když je nevyužívaný, jeho údržba stojí statisíce korun ročně. „Původně jsme uvažovali, že bychom mohli komín využívat jako lezeckou stěnu,“ říká Petr Roubíček ze sousední lezecké arény Makak, „bohužel by se to v žádném případě ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátový projekt a v budoucnu neudržitelný, jakkoli by to bylo atraktivní. Museli jsme nakonec nabídku Jablonecké energetické s díky odmítnout,“ dodává Roubíček.


Areál Brandl patří Jablonecké energetické, která je ve 100% vlastnictví města Jablonec nad Nisou.
Společnost v březnu zažádala o demoliční výměr a do doby, než bude povolení vyřízeno, probíhají přípravné práce. „Předpokládáme, že k demolici dojde postupně během letošního roku. Cena by neměla přesáhnout dva miliony korun,“ konstatuje Boris Pospíšil a dodává, že náklady na likvidaci kompletně uhradí JE.
Jablonec získá průmyslovou zónu
O budoucím uvolnění Brandlu se na radnici i v teplárně hovořilo už při zahájení první etapy revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v roce 2015. Bylo jasné, že tak velký areál už nebude Jablonecká energetická potřebovat.
Během revitalizace v letech 2015-16 JE vybudovala po městě lokální blokové kotelny, z nichž rozvádí teplo do více jak 4 tisíců domácností, organizací a firem. K odstavení velké výtopny na Brandlu došlo v listopadu 2016. V roce 2017 se diskutovalo o možnosti vybudovat na Brandlu sběrný dvůr a místo pro likvidaci odpadů. Nakonec vedení města po dohodě se společností SKS od záměru ustoupilo.
Během léta 2020 opustili areál na Brandlu technici a dispečeři, kteří mají nyní zázemí ve výrazně menších prostorách bývalého výměníku ve Vysoké ulici. V září se odstěhovala i administrativa a vedení Jablonecké energetické do nového sídla společnosti v ulici U Rybníka.
Zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu Jablonec nad Nisou získá průmyslovou zónu pro další rozvoj.

Z historie i současnosti jabloneckého teplárenství:
 1891 – za působení starosty Posselta postavilo město elektrárnu na Nise u Brandlu. Součástí budovy se
kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké
vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a Žižkova vrchu. Později přibyly další: výtopna
podniku LIAZ v Rýnovicích vytápěla kromě průmyslového areálu také sídliště Mšeno a výtopna Bižuterie
v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava.
 1986 – úspěšné dokončení nové výtopny zvané Nový Brandl.
 1995 – teplárna včetně rozvodů se bezúplatným převodem stává majetkem města
 1995 – město prodává většinu akcií teplárny Severočeské teplárně Most za 250 mil. korun. Nová
společnost se jmenuje JTR, a. s.
 1998–2002 – dvakrát se mění strategický partner, podíl ve společnosti kupuje firma United Energy, a ta
jej prodává MVV Energie CZ, s. r. o. Město Jablonec vlastní jednu třetinu akcií. Ceny tepla kolem r. 2011
dosahují 900 Kč/GJ
 17. 7. 2013 – město Jablonec kupuje akcie od MVV Energie CZ a. s. a stává se tak jediným vlastníkem.
Teplárna mění jméno na Jablonecká energetická a. s.
 2014 – dochází k prvnímu snížení cen tepla o 14 %.
 2014 podzim – ve výtopně Brandl je instalován nový parní kotel, který umí vyrobit i malé množství páry.
Po dobu revitalizace je využíván v době nízkých odběrů. Nahrazuje výtopnu Liaz, která byla zrušena a
následně odprodána.
 2015 – I. etapa revitalizace, při níž je vybudováno šest nových zdrojů – ceny se v závislosti na lokalitě
pohybují v rozpětí 579–650 Kč/GJ,
 2016 – dokončena II. etapa revitalizace, při které je vybudováno 11 nových zdrojů, ceny se pohybují v
rozmezí 510–599 Kč/GJ
 8. 11. 2016 je odstavena výtopna Brandl včetně všech parovodních rozvodů.
 červen-září 2020 – stěhování dispečinku a technického zázemí do Vysoké ulice a kanceláří
administrativy a vedení společnosti do domu v ulici U Rybníka

https://www.mvv.cz/clanky-stary-brandl-patri-k-nejstarsim-stavbam-ve-meste.html

http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=0178

Tagy