weby pro nejsevernější čechy

Modernizace Severočeského muzea – 3. etapa

Ke konci se blíží projekt třetí etapy modernizace Severočeského muzea v Liberci, který trval dva a půl roku. Nyní se konají poslední kontrolní dny u restaurátorů a předávají sezrestaurované sbírkové předměty. Modernizace muzea však bude pokračovat i nadále.
Projekt, který skončí v květnu, byl zaměřen zejména na restaurování sbírkových předmětů.
„Pro tento projekt byly vybrány exponáty z šesti podsbírek – diapozitivy a negativy, historické fotografie, sklo, pohlednice, textil a plakáty. Rukama restaurátorů tak prošlo nebo ještě projde téměř 1300 předmětů,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Některé zrestaurované předměty, například plakáty či předměty ze skla, budou v budoucnu k vidění v expozici. Jiné, třeba skleněné diapozitivy a negativy, se dočkaly restaurování hlavně proto, aby se zastavila, popřípadě zpomalila jejich degradace.
Mimoto se program zaměřoval také na zvýšení ochrany sbírkových předmětů. To zajistila především modernizace elektronického zabezpečovacího systému, ať už šlo o nákup a instalaci nových pohybových prostorových detektorů, detektorů rozbití skla a dalších zařízení.
Muzeum rovněž získalo nové hasicí přístroje, mobilní klimatizace, opravou prošly historické mříže v depozitáři. Do restaurátorských dílen bylo dokoupeno nové vybavení: parový skalpel s ultrazvukovým zvlhčovačem, speciální mikroskopy, datalogger pro určení teploty a vlhkosti, speciální obálky a krabice z nekyselého papíru pro archivaci fotografií a mnoho
dalšího.
„Liberecký kraj získal na realizaci projektu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové způsobilé výdaje činí 5,4 milionu korun, z toho 90 % dotace představuje 4,8 milionu,“ sdělil Jiří Ulvr, člen rady kraje pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
„Předpokládáme, že vše půjde podle plánu a závěrečnou žádost o dotaci budeme podávat na konci letošního června.“
Modernizace muzea ale nekončí. Už od předloňského listopadu pokračuje projekt, nazvaný Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci, v jehož rámci byly loni a předloni jen na restaurování sbírkových předmětů uzavřeny s více než dvaceti restaurátory smlouvy za 25,6 milionu korun. Některé speciální vybavení, které se bude pro muzeum pořizovat, bude světovým unikátem.

Tagy