weby pro nejsevernější čechy

Životy, příběhy, osudy, vyvřeliny a naplaveniny. Výstava představuje patnáct výtvarníků ze severu Čech

Unikátní výstavu obrazů, soch, objektů a grafik patnácti výtvarníků s fotografiemi míst, kde tvoří a žijí, hostí ambit Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Výstava je spojena se stejnojmennou knihou rozhovorů, které s vybranými výtvarníky vedl Pavel Kraus, a snímky fotografky s uměleckým jménem Jasmína.

„Výstava Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny zahrnuje obrazy, grafiky a sochy výtvarníků, kteří žijí své životy, ojedinělé příběhy a osudy v příhraničním Libereckém kraji, potažmo na Českolipsku, těch kteří se zde usadili, byli sem naplaveni, nebo vykrystalizovali z hlubinného magmatu tohoto kraje,“ vysvětlil Pavel Kraus.

Autoři se na výstavě představují v 85 vlastních výtvarných dílech a prostřednictvím 120 fotografií mladé fotografky Jasmíny. Ta předkládá jejich osobité portréty a subjektivní fotografické pohledy do jejich ateliérů, domů a domovů.

„Každý kraj, každá oblast má své výtvarníky, kteří tam tvoří nebo které daný kraj v tvorbě inspiruje. Českolipsko není výjimkou. Také odtud vzešla velká jména našeho výtvarného umění,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Jaká že jména se na výstavě a v knize objevují? Petr Císařovský, Jiří Černý, Jaroslav Holý, Miroslav Jiránek, Lukáš Karbus, Václav Kubát,  Tomáš Novotný, Luboš Plný, Roman Řezáč, Vladimír Svoboda, Regina Šišmišová a Atila Vörös.

Tagy