weby pro nejsevernější čechy

Benefiční sbírka Dejme věcem druhou šanci podpoří charitu a nábytkovou banku 

Sto deset pytlů, tašek a krabic plných oblečení, obuvi, hraček a mnoha dalších věcí. Takový je výsledek tradiční dobročinné sbírky s názvem Dejme věcem druhou šanci, kterou mezi svými zaměstnanci pořádá odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Letos jde již o osmý ročník.

„Být solidární se slabšími je důležité, obzvlášť v dnešní složité době, kdy pár set kilometrů od našich hranic zuří válka. Právě teď bychom se měli sjednotit a pomoci těm, kteří to potřebují. Velice si vážím toho, že zaměstnancům krajského úřadu není osud lidí v nouzi lhostejný,“prohlásil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

 Výtěžek ze sbírky putuje ve prospěch Nábytkové banky Libereckého kraje a Charity Česká Lípa.„Rádi bychom všem moc poděkovali. Je milé odvážet dodávku naplněnou až po strop věcmi, pro které už třeba někdo nemá využití, jinému člověku se však mohou ještě hodit,“prohlásil mediální koordinátor Charity Česká Lípa Jiří Gottlieber.

Tagy