weby pro nejsevernější čechy

Český rozhlas je tu už sto let, ukazuje výstava v českolipském muzeu

Sto let Českého rozhlasu připomíná výstava, která bude od 1. září do 22. října k vidění v Síni Josefa Maštálka ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Skládá se z patnácti fotografií z archivu Českého rozhlasu a její součástí jsou i QR kódy, které po načtení telefonem umožňují okamžité přehrání dobových zvuků spojených s danou fotografií prostřednictvím audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas. Výstavní panely doplňují radiopřijímače ze sbírek muzea.


„Český rozhlas nás provázel a provází jak v těžkých dobách, tak zprostředkovává nejlepší okamžiky naší země. Působily a působí v něm jedny z nejlepších novinářských osobností, které máme. Moc si vážím práce lidí v Českém rozhlase a přeji si, aby kvalitu, která je s ním spojená, uchovával jako tu nejcennější hodnotu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Fotografie a přiložené zvukové záznamy provedou stoletím Českého rozhlasu, které je spjaté se stoletím československé státnosti. Je možné si poslechnout záznam proslovu Tomáše Garrigua Masaryka k 10. výročí Československé republiky z 28. října 1928 nebo se seznámit s tím, do jakých okolních zemí sahalo vysílání Radiojournalu ve 30. letech 20. století.

Mimořádnou úlohu sehrál Český rozhlas v květnových dnech roku 1945, kdy jeho vysílání napomáhalo organizovat povstání proti německým okupantům. Fotografie ve výstavě zachycuje ozbrojené obránce v podzemí budovy na Vinohradské třídě v Praze a ve zvuku lze slyšet dochované povstalecké vysílání.

V roce 2020 odehráli v beskydské krajině hudebníci a zvukoví umělci unikátní koncert jako poděkování přírodě – fauně, flóře, větru, vodě i tichu – za to, že jsou stále součástí prostředí, ve kterém jsme my lidé schopni přežít. I tento Koncert pro zvěř Českého rozhlasu Vltava je součástí výstavy.

Více o historii rozhlasového vysílání nabízí výstava Český rozhlas 1923 – 2023, která trvá do konce roku v Národním technickém muzeu v Praze.

Tagy