weby pro nejsevernější čechy

Zámek ve Stvolínkách povstává jako Fénix z popela. I díky podpoře z libereckého kraje

Bohatým krajem bývalo kdysi Českolipsko. Mimo jiné to dokazuje řada zámků, zámečků a dalších panských sídel, která jsou rozeseta po tamních obcích. Ne všechna měla šťastný osud, nevyjímaje zámek ve Stvolínkách. Tomu však svitá jiskra naděje.
Obec jej pozvolna, leč vytrvale opravuje, a to i za podpory Libereckého kraje.
Ten v loňském roce přispěl milionem korun na výměnu oken ve třetím nadzemním podlaží, doplnění dlažby v arkádách ve vjezdech západního a severního průčelí a opravy dlažby severního a části západního křídla zámku.

První zmínky o zdejším sídle coby újezdu Stuolenez pochází z konce 12. století. Ve 14. století byla ve Stvolínkách v ystavěna gotická vodní tvrz s vodním příkopem, poprvé doložená roku1505. Na konci třicetileté války získal zámek pražský arcibiskup a kardinál Arnošt Vojtěch zHarrachu. Od té doby je život zámku úzce spojen s litoměřickým  biskupstvím.
Správou panství byl pověřen litoměřický probošt, později první litoměřický biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz. Renesanční zámeček pak nechal v letech 1655 až 1664 v barokním stylu přestavět a ten se stal biskupskou letní rezidencí. O bohatosti interiérové výzdoby vypovídají zejména zachované zbytky štukatury a fresek.
Po druhé světové válce sloužil zámek jako sklad a byty, plány přebudování na archiv a muzejní depozitář se neuskutečnily. Zámek je dnes prázdný – jen občas v něm obec pořádá akce – a po letech bez údržby jsou některé jeho části v havarijním stavu.


V předchozích letech nechala obec osadit chybějící okna v druhém patře, nádvoří získalo odvodnění a novou dlažbu, v prvním patře se opravily omítky a vyměnila okna. Mezi lety 2013 a 2023 podpořil Liberecký kraj obnovu zámku částkou převyšující pět a půl milionu.

Tagy