weby pro nejsevernější čechy

Tvořte s námi Děčín, vyzývá radnice v Děčíně své obyvatele

Druhý ročník Tvoříme Děčín čeká na nové podněty a nápady od obyvatel města.  Návrhy na akce do participativního rozpočtu města mohou lidé podávat do 31. ledna 2019. Loni se v prvním ročníku sešlo 39 návrhů.

„Není nijak omezeno, jakých oblastí se mají předkládané projekty týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Důležité je, aby návrh měl přínos pro naše město a jeho občany,“ říká Jiří Anděl, náměstek děčínského primátora.

Kdo lidem pomůže?

S přípravou projektů pomohou lidem úředníci na magistrátu. Úředníci odboru stavebního úřadu nejlépe vědí, zda návrh bude potřebovat stavební či jiná povolení, jak dlouho může takové řízení trvat a jaký typ pozemků je pro které stavby přípustný či nikoliv. Odbor komunikací a dopravy zajišťuje správu místních komunikací, chodníků, cestiček a cyklostezek. Zdejší úředníci mají přehled, kolik stojí základní opravy i drobné investice. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje péči těm nepotřebnějším, úředníci tohoto odboru mají kontakty na neziskové organizace a přehled o možnostech péče o seniory, hendikepované i jinak znevýhodněné osoby. O kultuře, městských akcích a možnostech jejich rozvoje se mohou občané informovat na odboru školství a kultury. Úředníci odboru majetku a hospodářství zajišťují péči o městské budovy a památky.

Realizuje se deset projektů

O tom, jaké projekty se budou realizovat, rozhodují svým hlasováním lidé. Loni se hlasovalo o čtrnácti vybraných projektech, které splnily všechna potřebná kritéria. Deset z nich získalo dostatečný počet hlas. Projekty, které zvítězily, byly: Dětské dopravní hřiště, Houpačky pro radost, Obnova kašny na Masarykově náměstí, Zatraktivnění jihozápadního Děčína, Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu, Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce, Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků, Chceme se toulat v Březinách, Workoutové hřiště v Březinách, Březiny – záchrana lípy a Basketbalové koše pro Děčín. Zatím se podařilo dokončit projekt na Sněžnické vyhlídce, na dalších devíti akcích se pracuje.

Sněžnická vyhlídka

Tato akce byla již úspěšně dokončena. Na Sněžnické vyhlídce se nyní mohou návštěvníci kochat nádherným výhledem do Labského kaňonu. Když je dobré počasí, mohou dohlédnout až na rozhlednu Děčínský Sněžník. Okolí Sněžnické vyhlídky bylo kompletně prořezáno, některé stromy byly pokáceny, aby se otevřel výhled na okolí. Místo bylo osazeno lavičkou, stolem a zábradlím z děčínské truhlářské dílny Jana Hnilici. V blízkosti vyhlídky byla umístěna dřevěná cedule, která na místo upozorňuje z nedaleké cesty. Pro výrobu dřevěných prvků bylo použito dřevo z místních lesů. Projekt Prořezání Sněžnické vyhlídky v hlasování podpořilo 332 lidí, a náklady na jeho realizaci činí 100 000 korun.

Z nedalekého lesoparku Kvádrberk můžete dojít k tomuto nově objevenému klidnému místu s úžasným výhledem, hned vedle čeká nedávno opravená Labská stráž, tzv. Elbwarte.

Popisek pod fotku: Dokončená Sněžnická vyhlídka. Foto: Lesní úřad

 

Tagy