weby pro nejsevernější čechy

Kraj opět podpoří ekologické vytápění. V novém programu rozdělí 800 tisíc korun

Vytápění v regionu bude zase o něco ekologičtější. Nový program ze svého dotačního fondu vyhlásil Liberecký kraj. Nese název Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva a je v něm vyčleněno 800 tisíc korun.
Schválilo to na svém zasedání Zastupitelstvo Libereckého kraje.
„Liberecký kraj dlouhodobě a systematicky podporuje ekologičtější způsoby vytápění a tento je dalším z nich. Sníží se díky němu znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu,“ shrnul Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
Žádat o dotaci lze pouze na připojení akumulační nádoby ke kotlům splňujícím minimálně 3. emisní třídu, které mají celkový jmenovitý tepelný příkon od 10 kW do 300 kW. „Podpora se nevztahuje na výměnu zásobníku teplé vody, nákup a instalaci akumulační nádoby k lokálnímu topeništi ani na nákup a instalaci akumulační nádoby ke kotli na pevná paliva o
celkovém jmenovitém příkonu do 10 kW a nad 300 kW,“ upřesnil radní Ulvr.
Krajský úřad přijímá žádosti od 2. do 18. května tohoto roku. Účelovou neinvestiční dotaci lze využít na projekty realizované v období od 1.  ledna do 31. prosince 2022. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, minimálně ve výši 5.000 a maximálně 30.000 korun, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu. „Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, která vlastní rodinný dům na území Libereckého kraje, v němž bude instalovaná akumulační nádoba,“ uzavřel Jiří Ulvr.
Podrobné informace se nalézají na stránkách http://dotace.kraj-lbc.cz. Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.

Tagy