weby pro nejsevernější čechy

Z Prima závodu si zlatou medaili odnesl každý závodník

V nádherně prosluněném dnu první červnové soboty pořádala v parku na Severní Terase Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ve spolupráci se Speciální základní školou a Praktickou školou Pod Parkem v Ústí nad Labem již čtvrtý ročník PRIMA ZÁVODU.

Zájemci z řad příchozích měli možnost se zúčastnit závodu podle odpovídající či preferované kategorie. Celý blok odstartovali v 10.00 handbikeři. V 11.00 proběhl hlavní závod dospělých na 6,5 km. V poledne přišli na řadu in lineři, tedy závodníci na kolečkových bruslích. A od 13.00 postupně startovaly dětské běhy na dvě stě, čtyři sta a osm set metrů podle věku. Všichni závodníci byli mohutně povzbuzováni jednak přítomnými pedagogy speciální školy, jednak svými příbuznými a kamarády. Výbornou atmosféru všem závodům pak vytvořilo SPEHUTĚ, tedy SPeciální HUdební TĚleso, tvořené převážně učiteli a vychovateli již zmíněné školy. Profesionální časomíru obsluhovalo společenství Prima běhy v rámci sponzorského daru zcela zdarma.

“ My se tu pokoušíme zapojit a propojit všechny děti s různými handicapy spolu s veřejností, aby tvořily nějaké hodnoty skrz ten sport. Je to akce, kde se všichni dohromady setkávají, všichni jsou si rovni a především všichni jsou vítězi. Všichni, kteří dojdou, doběhnou, dojedou či dkulhají do cíle dostanou zlatou medaili bez ohledu na to kolikátí jsou. Vyhlašujeme sice tři nejlepší v každé kategorii a máme pro ně trofeje a věcné ceny, ale pro KAŽDÉHO účastníka máme tu zlatou medaili. To je naše priorita, aby každý byl vítěz. To je důvod, proč to děláme — aby si děti prožily pocit úspěchu, pocit vítězství, „ řekl nám ke smyslu akce Václav Brhel, hlavní pořadatel Prima závodu.

Ceny vítězům a trofeje nejlepším závodníkům předávali učitelé z vedení školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Martinou Brhelovou, dětské závodníky také dekorovala známá ústecká reprezentantka Fabiána BYTYQI.

Kromě závodění si mohli zájemci vyzkoušet jízdu na handbiku nebo zkusit vytvořit nový rekord na handbikovém trenažéru pod dohledem sdružení ČERNÍ KONĚ. Byla možnost zahrát si paragolf, nechat se namasírovat od profesionála, ti nejmenší se mohli vyřádit na skákacím hradu stylizovaném do ledového království.

Součástí celého závodního dne byl také Den otevřených dveří Speciální základní školy a Praktické školy na Severní Terase s možností nahlédnout do všech prostor školy, vyzkoušet si školní bazén, seznámit se se zvířaty pro zooterapii, vyzkoušet si různé výtvarné techniky či zařízení v relaxačních místnostech. V tělocvičně pak pod dohledem profi hráčů ústecké Slunety bylo možno zjistit, zda máte nějaké sportovní nadání pro sport pod basketbalovými koši. Pro mlsouny byla zřízena školní kavárnička s milou obsluhou a domácími dobrotami od koláčů přes perník až po bublaninu.

Celý vydařená sportovně poučný den zdatně a vtipně moderoval pedagog Dalibor Kouba. Na úplný závěr se pak v 15.00 všichni pedagogové, asistenti a vychovatelé, i jejich příbuzní a přátelé, sešli na startu tvz. lidového kolečka a trasu cca 1,2km si společně prošli, za což byli pochopitelně v cíli odměněni zlatou medailí.

„Budeme rádi, když nás sponzoři i veřejnost budou i nadále podporovat a když se k nám každé jaro opět vrátí, „ řekl na úplný závěr smysluplné a potřebné akce Václav Brhel.

 

 

Tagy