weby pro nejsevernější čechy

Loreta v Rumburku oslavila 310 let

V sobotu 16. 9. 2017 se v Loretě Rumburk odehrály XXI. Loretánské slavnosti. Připomněly tři sta deset let od dostavby a posvěcení zdejší Svaté chýše.

Navštívilo je 490 osob. V celoročně přístupné barokní památce je čekal hudební a divadelní program, komentované prohlídky, představení nově vydaných publikací, výstava fotografií, půjčovna historických kostýmů, kreslení portrétů i tvoření ve výtvarných dílnách. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska pořádala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Akce byla součástí Dnů evropského dědictví. Loretánské slavnosti se konaly za podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Záštitu nad Loretánskými slavnostmi převzal ministr kultury Daniel Herman.

Slavnosti odstartoval soubor Geisslers Hofcomoedianten představením na chůdách „Orbis Pictus“ a přinesl variace na hesla z encyklopedie J. A. Komenského. Netradiční formu přineslo představení „Ambrosia“. Divadelně-interaktivní výstava o sv. Ambrožovi a pokání císaře Theodosia nabídla v kostele sv. Vavřince devět hereckých exponátů, jezuitský zpěv a kurátora. Diváci museli individuálně a na vlastní pěst objevovat a skládat jednu z nejstarších dochovaných jezuitských her na našem území. Po spuštění exponátu – herce se v potemnělém a scénicky nasvíceném kostele mimo jiné tančilo, stepovalo, odehrálo se loutkové představení a melodramatický výjev. Představení doprovázel zpěv a hra na kontrabas.

Sázkou na jistotu byla divadelní představení souboru „Rytíři“ a následně „Kocour v botách“ souboru Toy Machine. Loutkoherec a režisér Tomáš Běhal přivezl kvalitní představení, při nichž se bavily děti i dospělí.

Děti během dne vyráběly vějíře a divadelní masky, zkoušely psát husím brkem, zdobily perníky, vyráběly víly z ovčího rouna a ubrouskovou technikou dekorovaly kameny.

Na nádvoří, v ambitu a kostele se představily dětské pěvecké sbory Zpěváček při ZŠ V. Kováře v Rumburku, sbor Gymnázia Varnsdorf, sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, sbor Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovské zvonky z Rumburku. Zatančil a zazpíval folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy. Program uzavřel pozounový orchestr z obce Kurort Jonsdorf.

Slavnost výročí posvěcení celebroval generální sekretář České biskupské konference ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR. Otec Přibyl následně v ambitu požehnal vavřínovou ratolestí restaurované obrazy křížové cesty a na nádvoří vyřezávanou miniaturu loretánské kaple od Jiřího Cobla st. Duchovní část programu zakončila pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů,“ uvedl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Architektonicky hodnotná loretánská kaple se vybudovala díky přání Antona Floriána knížete z Liechtensteina v letech 1704-1707. Stavební projekt vypracoval architekt Johann Lucas Hildebrandt a rozsáhlou sochařskou výzdobu zhotovil sochař Franz Biener. K posvěcení loretánské kaple v Rumburku mělo dojít již 8. září 1707, kvůli procházejícím švédským vojákům se slavnost odložila na 15. září. Barokní kopie renesanční stavby byla významným mariánským poutním místem. Do roku 1950 se o loretánskou kapli starali řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera u sv. Vavřince. O stavební obnovu barokního areálu usiluje od roku 1995 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Klára Mágrová

PS IŠ: Letos jsem na slavnosti vyrazil (a upřednostnil je před řadou jiných, souběžně konaných akcí) z jednoduchého důvodu – Toy Machine.

A co k tomu natočilo studio Vandej:

Rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2015 podruhé ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->, rok 2011 ->

Tagy