weby pro nejsevernější čechy

Komentovaná prohlídka Lorety, přednáška a představení publikací

V úterý 17. října 2017 od 17 hodin byla pro zájemce v rumburské Loretě připravena prohlídka prostor, které za poslední roky prošly změnou takřka neuvěřitelnou.

Na prohlídku navázala přednáška v Městské knihovně Rumburk (bývalém klášteře kapucínském klášteře) a celou akci završila prezentace nově vydaných publikací s možností jejich zakoupení a autogramiádou.

Jak je v jedné z publikací citováno (Loretánská kaple s ambitem v Rumburku – Průvodce po stavební historii a uměleckém významu, str. 55): Dnešní Loreta je tmavá díra, která bere energii. Naštěstí jde už jen o historii, protože se našla řada lidí, jimž tohle místo energii nevzalo a naopak je vybičovalo k neskutečnému vzepětí. A elán neutuchá, v plánu je řada dalších prací a v zásobníku se kupí další a další nápady.

Tagy