weby pro nejsevernější čechy

Tvoříme Děčín: Děčín bude mít nové běžecké trasy

Další projekt v rámci Tvoříme Děčín 2018 je hotový. Od listopadu bude moci veřejnost v Děčíně využívat stálé tratě pro orientační běhy na Pastýřské stěně, Mariánské louce a v okolí zámku. Smyslem je odtrhnout děti od tabletů či počítačů a dostat je ven do terénu, aby se hýbaly.

Nově vzniklo devět stálých tratí orientačního běhu, dvě středně obtížné tratě v lesoparku Pastýřské stěny a sedm tratí ve všech třech obtížnostech na Mariánské louce a v zámeckém parku. Úkolem běžce nebo skupiny je v terénu pomocí mapy a buzoly najít všechna kontrolní stanoviště trati a vrátit se zpět do cíle, pokud možno v co nejkratším čase. Příprava projektu probíhala ve spolupráci s Klubem orientačního běhu.

Dospělí si mohou s dětmi tratě vyzkoušet a případně i zorganizovat závody pro jednotlivce, dvojice nebo i menší skupinky. A jak na to? Mapu trati a návod lze získat v turistických informačních centrech v knihovně a na hlavním vlakovém nádraží, dále v pokladně zoo nebo zámku. Zároveň je možné si podklady stáhnout z webu www.idecin.cz, kde jsou mimo jiné podrobné informace o dané sportovní aktivitě, včetně klíče.

Pro vyznačené tratě byla vymezena dvě startovací místa. Pro tratě na Mariánské louce a zámeckém parku se startovací místo nachází u íčka v knihovně, pro tratě na Pastýřské stěně se začíná u vstupu do areálu zoo.

Mapa trati je shodná s typem mapy pro orientační běhy, tj. podrobná s velkým měřítkem. V každé mapě je vyznačena kontrolními body trať, kterou je třeba projít či proběhnout, najít všechny její kontrolní body v reálném terénu a do tabulky předtištěné na mapě si poznamenat evidenční čísla kontrolních bodů a správnost zkontrolovat dle klíče, který je rovněž k dispozici na internetu.

Tato sportovní aktivita je vhodná už pro děti cca od 6 let, pokud jsou schopny číst legendu mapy. Tratě jsou umístěny v celkem bezpečném a přehledném terénu mimo dopravní provoz.

Zahájení užívání těchto tratí prostřednictvím závodů, kterých se může veřejnost zúčastnit 9. listopadu, se uskuteční pod záštitou statutárního města Děčín se startem u Turistického informačního centra knihovna. Pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet orientační běh, bude připraveno občerstvení a pro první tři vítěze v každé kategorii cena.  Na všechny dětské účastníky čeká sladká odměna.

Bližší informace o orientačním běhu v Děčíně naleznete na turistickém portálu statutárního města Děčín v sekci běžecké trasy https://idecin.cz/sport#bezecke-trasy.

 

Tvoříme Děčín 2018: Přehled

 

Dětské dopravní hřiště: zbývá instalovat informační tabuli a bude hotové.

Houpačky pro radost: přesunuty na rok 2020, spojí se s akcí vnitroblok Zámecká z ročníku 2019, kdy se bude realizovat výstavba dětského hřiště ve vnitrobloku.

Zatraktivnění jihozápadního Děčína: akce probíhá, byla opravena Boží muka, proveden řez kolem Šustrovy cesty, odstranění vyřezaného materiálu, umístění kříže, umístění tabule pro pověst, vypracována PD na výsadbu a cesty, je prověřována možnost dotace na cestu a výsadby.

Chceme se toulat v Březinách: pozemky byly vytyčeny, byla objednána PD na ošetření stromů a výsadbu stromů.

Odtrhněme děti od tabletů: 09.11.2019 proběhne otevření tras + orientační závod.

Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká: dokončujeme PD. Realizace bude přesunuta na rok 2020.

Basketbalové koše: dokončujeme PD. Realizace bude přesunuta na rok 2020.

Březiny záchrana lípy: akce byla dokončena ale následně zreklamována, probíhají nyní opravy.

Prořezání Sněžnické vyhlídky: hotovo

Obnova kašny na Masarykově náměstí: hotovo

Workoutové hřiště v Březinách: hotovo

 

Tagy