weby pro nejsevernější čechy

Děčín letos opraví střechu zimního stadionu i gloriet v Růžové zahradě

Dvě zásadní investiční akce proběhnou v letošním roce v Děčíně. Město za ně zaplatí desítky milionů korun. Na opravdu střechy zimního stadionu a glorietu se pokusí získat dotaci.

Zimní stadion se dočká nové střechy

Zimní stadion, do jehož oprav město každý rok investuje, bude mít novou střechu. Radní města schválili zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Již v loňském roce město požádalo o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů a podaří se vysoutěžit zhotovitele, mohly by práce začít v ideálním případě od konce března. Provoz zimáku se, doufám, tak naruší jen minimálně,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška. Výměna střechy vyjde na zhruba 33 milionů korun a město ji provede, i když se mu nepodaří získat dotaci. O tu, neúspěšně, žádalo již v minulosti.

„Majetek města je nutné obnovovat a zimní stadion si tuto investici určitě zaslouží. Proto jsem rád, že se podařilo tuto akci prosadit a vyčlenit na ni finanční prostředky,“ doplnil Vladislav Raška.

Termín pro podání nabídek je stanoven na 5.2.2020. Zajímavostí bude technologie provádění stavby, kdy na plochu, která slouží jindy jako ledová, vjede samohybná kloubová teleskopická plošina (dosah do výšky minimálně 18 m a do stran 20 m) a upevní zde záchytnou síť, která bude zároveň sloužit i jako pracovní.

V těsné blízkosti zimního stadionu navíc vzniká multifunkční sportoviště za více než třicet milionů korun. Práce na něm začaly již loni. Na místě vzniknou dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem. Na jednom hřišti se bude moci hrát například malý fotbal, volejbal, nohejbal, tenis či basketbal, na druhém pak hokejbal a in-line hokej. Součástí areálu bude také betonový skatepark, šatny, toalety a sprchy. Areál bude mít i umělé osvětlení.

 

Oprava Glorietu potrvá dva roky

Gloriet v Růžové zahradě děčínského zámku čeká rozsáhlá oprava. Kvůli statickým poruchám je totiž již několik měsíců pro veřejnost uzavřen. Město proto intenzivně připravuje jeho opravu.

„Náklady se pohybují kolem 22 milionů korun. Proto město podalo žádost o dotaci z programu na záchranu architektonického dědictví. Práce na opravách budou trvat dva roky,“ říká Jiří Anděl, náměstek primátora.

Veřejná zakázka na zhotovitele je rozdělena na dvě části, a to na restaurování vlastního glorietu a restaurování soch. Vybrané originály soch budou po úpravě dále uloženy v Salle Tereně a na jejich původní místo v Glorietu se pak osadí jejich nově zhotovené sekané kopie. Kvalifikace veřejné zakázky a hodnotící kritéria odpovídají tomu, že se jedná o zapsanou kulturní památku.

Zvláštností této veřejné zakázky také je, že bude bodově zvýhodněný ten zhotovitel, který při restaurování Glorietu zajistí minimálně dvě exkurze s výkladem pro žáky základních škol. Účelem exkurzí je vzbuzení zájmu o řemeslo mezi žáky. Nabídky město přijímá do 12.2. 2020.

Kromě glorietu čekají opravy také Dlouhé jízdy. Její tři pole vykazují statické poruchy a město už na opravu požádalo o finance z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. I u této akce nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Tagy