weby pro nejsevernější čechy

Činoherní studio je přichystáno na jubilejní sezónu, divákům nabídne šest premiér

Nová divadelní sezóna je na spadnutí a Činoherní studio Ústí nad Labem v ní oslaví 50.let trvání. Sezóna tak bude v mnoha ohledech specifická.

„Na rozdíl od posledních sezón, jež byly rámovány určitým tématem, které jsme se následně z různých perspektiv pokoušeli ohledávat, ta nastávající podobným způsobem zaštítěna nebude. Důvodů k tomu vidím několik. Do jubilejní padesáté sezóny totiž vstoupí i několik inscenací z minulých sezón (a tedy z minulých kontextů), které buď nebyly vůbec uvedeny (Heda Gablerová), nebo se dočkaly sotva několika repríz (Antigona, Stepní vlk). Původní motivací pro zavedení tematicky rámovaných sezón přitom byla touha po větší transparentnosti a podrobnějším dialogu s našimi diváky. Považoval jsem za nutné artikulovat, proč se zabýváme danou látkou, a dát jasně najevo, že dramaturgický plán nevzniká jen na základě našich osobních preferencí, ale reflexí klíčových společenských témat.

O toto vše se budeme samozřejmě pokoušet i nadále, jen zvolíme jiné cesty. Od září budeme pravidelně vydávat divadelní bulletin, jehož součástí – mimo měsíčního programu – budou doprovodné texty ke vznikajícím inscenacím, které poskytnou potřebný kontext. Stejně tak spustíme nový web a budeme pokračovat v natáčení podcastu Kovadlina,“ říká v úvodním slovu umělecký šéf a režisér ČS David ŠIKTANC.

Prolog a epilog padesáté sezóny obstarají někdejší umělečtí šéfové Činoherního studia. David Czesany, se ujal režie hry Tankreda Dorsta Já, Feuerbach (8.10. 2021). Její premiéra se odehraje v někdejším Divadle hudby (nyní Salon Dittrich) a než zakotví na Střekově, projde symbolicky všemi prostory v centru města, v nichž Činoherní studio v minulosti hrálo: Veřejný sál Hraničář, Národní dům a Severočeské divadlo opery a baletu. Filip Nuckolls pak sezónu uzavře vlastní adaptací románu Josefa Formánka Mluviti pravdu (17.6. 2022). Touto epopejí dvacátého století – minimálně tematicky – naváže na své mimořádné ústecké inscenace Červený Nepomuk a 32 hodin mezi psem a vlkem.

„Jejich návrat je poctou epochám, kdy divadlo vedli,  a přeneseně pak celé velkolepé a často pohnuté historii divadla. A půvabným detailem je, že texty, které si vybrali, poukazují na určitou (a Činohernímu studiu vlastní) oscilaci: zatímco Já, Feuerbach je komorním titulem, který promýšlí fenomén divadla, v Mluviti pravdu se velké dějiny střetávají s konkrétním osudem člověka, jenž zakotvil v Ústí nad Labem. Titulní roli herce Feuerbacha se pohostinsky ujal Ivan Řezáč, laureát Ceny Thálie a někdejší člen Činoherního studia. Jeho návrat předznamenává hostování dalších bývalých členů souboru. V Americkém bizonovi, druhé premiéře padesáté sezóny, se tak vedle Jana Plouhara a Adama Ernesta objeví Roman Zach,“ poznamenal k tomu David Šiktanc

Druhou premiérou padesáté sezóny bude Americký bizon, mimořádná, mezi konverzační komedií a svérázným thrillerem oscilující, hra Davida Mameta (15.10. 2021). Režie se ujme David Šiktanc. Nasazením Amerického bizona se divadlo hlásí k linii inscenování komedií, které se zároveň vyznačují zvláštní krutostí – v poslední době mj. Lebka z Connemary nebo Pan Kolpert.

V rámci dlouhodobé podpory současných českých autorů – v posledních sezónách mj. Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha, Karel F. Tománek, Jarol Ostraval, Jiří A. Trnka, René Levínský – oslovilo divadlo Romana Sikoru (jenž se svou zatím poslední hrou, Zámkem na Loiře, zvítězil v soutěži Talking About Borders, pořádanou Státním divadlem Norimberk), aby pro Činoherní studio napsal původní hru. Vysoká hra o slzu, jak zní její název, je autorem inzerována jako „taškařice se zpěvy a tanci plná sebevědomých a ambiciózních individualit“. Bude třetí premiérou sezóny (3.12. 2021). Režie Vysoké hry o slzu se pohostinsky ujme student absolventského ročníku Katedry činoherního divadla na pražské DAMU Josef Doležal. Stejně jako v minulých letech Štěpán Gajdoš, Hana Marvanová nebo Anna Klimešová se do Činoherního studia vrací poté, co inscenoval jedno ze scénických čtení z cyklu Překročit hranice.

„Na začátku ledna 2022 uplyne čtyřicet let od premiéry legendárních Tří sester Ivana Rajmonta. I s ohledem na tuto skutečnost jsme se rozhodli pro vlastní čechovovský ozvuk . První premiérou nového kalendářního roku se tak stane Višňový sad. Primární důvod je však pochopitelně jiný. Zkušenost z pandemie a z ní povstávající vědomí, že svět je, i s ohledem na rozpadající se ekosystém, před změnou, kterou si v nejmenším neumíme představit, nám umožňuje přečíst Čechovův text nově, bez často akcentované nostalgie“, říká k další premiéře umělecký šéf David Šiktanc.  Sám se také ujme režie této vpravdě divadelní klasiky (25.2.2022).

Dalším hostem padesáté sezóny bude režisér Ivan Buraj. Své domovské divadlo opouští jen výjimečně, v posledních letech pohostinsky působil pouze ve Studiu Hrdinů a v Národním divadle – a nyní tedy i v Činoherním studiu. Ujme se režie adaptace prózy současné švýcarské autorky Gianny Molinari Tady je ještě všechno možné (22.4. 2022). O předloze samotné říká Ivan Buraj: „Hlavní hrdinka se rozhodne stáhnout z města na periferii, do zavírající se továrny, kde se zaměstná jako noční hlídačka. (…) Dnes bychom asi řekli, že mrhá svým potenciálem. Jakoby rezignuje v mladém věku na kariéru a rodinu, tedy základní obrazy, se kterými si spojujeme štěstí a spíš tak neurčitě zevlí. (…) Jak v osobním životě, tak i na této předloze mě fascinuje vztah mezi veřejně vštepovanými modely štěstí a skutečným pocitem radosti. Protože si myslím, že je jí kolem nás čím dál tím méně. A taky mě v neposlední řadě zajímají všechna tato témata ve vztahu k Ústí.“

Po mnohých turbulencích v minulých letech zůstává téměř beze změny herecký soubor, pouze Annu Fišerovou, toho času na mateřské dovolené, dočasně nahradí Klára Suchá, kterou jste měli možnost vidět během Letní štace v Pábitelích (velmi dobrá volba, je opravdu skvělá – pozn.redakce). Od září se objeví také ve Stepním vlkovi a v dalších premiérách sezóny.

V průběhu Divadelní zahrady byla derniérována hra Zkrocení zlé ženy a v dalších měsících se divadlo rozloučí také s Paškálem, Sirotky a Beneficí aneb Zachraň svého Afričana. Inscenace Lidojedi a Pan Kolpert jsou dočasně staženy z repertoáru, ale prozatím se počítá s jejich návratem v dalších sezónách.

Nezbývá, než si přát, aby žádná mimořádná opatření do nabitých oslav padesátin ČS nezasáhla. A choďte do divadla!

(zdroj Činoherní studio)

Tagy