weby pro nejsevernější čechy

FESTIVAL SUDETY 2018 – NA TŘI AKORDY #6 [sobota 17. 11. – RC Tukan, Klíšská 3391/35, 400 01 Ústí nad Labem]

Tradiční festival se sudetskou tématikou tentokrát již poněkud rovněž tradičně a prakticky kontinuálně vplul do 10. ročníku, a to hned několika počiny. Na stručný úvod zmiňme jen několik uplynulých: InterPorta 2018 – výstavy: Města, obce, osady a lidé Severního Polabí, Historické dálkové turistické trasy Severního Polabí a Historie v čase, čas v historii – Okno do krajiny a osídlení v čase (1. – 2. 6. 2018 Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem); Letní čítárna 2018 – vystoupení ústeckého retro-punkového, částečně tributního uskupení (Anton Günther/WC) reflektujícího zaniklou slávu Sudet a sudetských obcí, Anton G s výstavou Historie v čase, čas v historii – Okno do krajiny a osídlení v čase (3. 7. 2018 Muzeum města Ústí nad Labem); Výjezdní zasedání Na tři akordy k 5. ročníku koncertu undergroundových umělců s výstavou Historie v čase, čas v historii – Okno do krajiny a osídlení v čase (5. 7. 2018 nádraží Dolní Poustevna) aj.

Festival má ale především hlavní program, který v pondělí 11. 10. zahájila výstava Underground na Ústecku + Memoriál Ivana Dejmala (1. 10. – 31. 10. 2018) mapující činnost a život osobností undergroundového hnutí na Ústecku, Teplicku, Děčínsku a Litoměřicku v teplickém zařízení Club Božák (Antonína Sochora 1516/2, 415 01 Teplice – Trnovany).

Nyní je na řadě neméně zajímavá akce. V sobotu 17. 11. v 19:00 vypukne v ústeckých kultovních prostorách (Kladivadlo 1971, Divadlo hudby 1972, Tukan 1992 – 93, Zeppelin 1993 – 95, Singl 1997) další z koncertů undergroundových umělců (s výstavkou) uctívajících odkaz lidového básníka a písničkáře Krušnohoří Antona Günthera.

Jak z výše uvedené upoutávky – zejména však z PROGRAMU – vidno zříti, jedná se o respektu-hodnou a různorodou společnost osobností vskutku interesantních, zlopověstných jmen krycích, oportunisticko-politických, developerských atp. eskapád doufejme veskrze prostých, jež se snad nemusejí, resp. nemají zač stydět.

Anton Günther (*5. 6. 1876 Boží Dar [Gottesgab] – †29. 4. 1937 Boží Dar) Oblíbený lidový básník a písničkář Krušnohoří, autor pohlednic s písněmi. Jeho hrob se nachází v Božím Daru na české straně Krušných hor, jen několik metrů od hrobky jeho babičky. Za celou karieru složil více než 140 písní, dnes již uplynula lhůta pro ochranu autorských práv…

Festival se sudetskou tématikou pořádá Ústecká kulturní platforma 98 za podpory Statutárního města Ústí nad Labem. Záštitu přijala – a nebudeme zastírat, že ráda a s potěšením – děkanka FF UJEP, Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Kompletní program je k nahlédnutí na stránkách tady->, hlavní program na festivalsudety.cz. Další užitečné informace: facebook.com/festival.sudety, facebook.com/usteckakulturniplatforma98, facebook.com/severnipolabi, twitter.com/festivalsudety, ukp98.info, ukp98.wordpress.com a www.severnipolabi.cz.

Za ÚKP 98 v Ústí nad Labem
Milan Fred Pištěk (fred@ukp98.cz), Martin Nosek (m.nosek@email.cz) a Milan Pekky Bouška (pekky@dbdent.cz

Tagy