weby pro nejsevernější čechy

Lidé v Děčíně mohou získat od města 10 tisíc korun za výměnu starého kotle

Obyvatelé Děčína, kteří získali dotaci od Ústeckého kraje na výměnu starého kotle v rámci 3. Výzvy Kotlíkové dotace, mohou ještě požádat město Děčín o dar ve výši 10 tisíc korun. Rozhodla o tom rada města. „Cílem této podpory je zlepšení stavu ovzduší na území města Děčína,“říká primátor města Jaroslav Hrouda s tím, že město rádo podpoří ty obyvatele, kteří se snaží zlepšit životní podmínky ve městě.
Kvůli menší administrativní zátěži se město rozhodlo zvolit formu peněžitého daru, nikoliv půjčky či dotace. Na dar ve výši 10 tisíc korun může dosáhnout každý, kdo splní podmínky. Město s ním potom uzavře darovací smlouvu.

Podmínky daru:
Oprávněným žadatelem o poskytnutí peněžitého daru je oprávněný žadatel dle dotačního programu (kotlíková dotace) v rámci 3. Výzvy Ústeckého kraje, který prokazatelně splnil podmínky dotačního programu a obdržel dotaci od Ústeckého kraje. Nesmí být také dlužníkem města.
Dar může být poskytnut na základě žádosti podané žadatelem. Žádost lze na děčínský magistrát podat buď osobně nebo zaslat poštou, a to nejpozději do 31.05.2019 do 14:00 hodin.
Možnost získat dar 10 tisíc korun od města Děčín mají i lidé, kteří budou úspěšní v budoucnu, až Ústecké kraj vyhlásí čtvrté kolo kotlíkové dotace.

Tagy